Saturday, October 30, 2010

(L-R) Pres & Sis Benzion (Stake Pres), Bishop & Sis
Rodriguez (Hialeah), and Bishop & Sis Tyler (Palm Springs)
(L-R) Bishop & Sis Renteria (Fountainebleau), Bishop & Sis Fisher
(Flagler), Pres & Sis Benzion (Stake Pres)

(L-R) Bishop & Sis Finlinson (Miami Shores) Pres & Sis Marriott
(Stake Presidency), and Bishop Medina (Miami Lakes).

(L-R) Pres & Sis Boza (Stake Presidency), Pres & Sis Acevedo
(Mission Presidency), Pres & Sis Lake (Mission Presidency).